KONTAKT

MyBeltempo, kozmetologické centrum   

Fejova 5 , Košice, 040 01                                                              

Telefónne číslo/ objednávky:  +421 950 699 759  

E-mail: beltempo@mybeltempo.sk

Web:    www.mybeltempo.sk 

                                                                                                           


Názov a sídlo spoločnosti: Beltempo, s.r.o,

Fejova 5 , Košice, 040 01 

Zodpovedný zástupca: Viera Kanderková      

Zapísaná : v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,            

Oddiel: Sro., Vložka č.: 37883/V

V zastúpení: Andrea Brucknerová , konateľka spoločnosti  

IČO: 48289191                                                                                    

DIČ: 2120128615